Вийшов пакет оновлення М.Е.Док 10.00.111


ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.111

« ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ  »

1. Оновлено довідник Коди відомчої класифікації видатків (КВК). Змінено найменування класифікації 556 на "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв''язку та інформатизації".
2. Оновлено довідник пільг.

« НОВІ ФОРМИ »

 
Державна податкова служба
J0100112 ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
J0110203 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111403 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111703 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0120012 ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА (суб’єкта космічної діяльності)
J0120203 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121403 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121703 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0100512 ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції
J0150203 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151403 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151703 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0100310 ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК БАНКУ
J0130403 Додаток СБ до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку та рядка 07.31 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130603 Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131003 Додаток ЗП до рядка 14 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131403 Додаток ВП до рядків 24-27 та 29-32 Податкової декларації з податку на прибуток банку

J0101206 ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
J0113103 Додаток СБ до рядка 03.10 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території
J0114003 Додаток ВП до рядків 16-19 та 21-24 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

J0100412 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140804 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика


Міністерство культури


MK100110 Ф1. Баланс
MK104004 Ф4. Звіт про власний капітал
MK111001 Табл.11. Інформація про вибуття нематеріальних активів
MK101001 Табл.1. Розшифровка дебіторської заборгованості
MK102001 Табл.2. Розшифровка кредиторської заборгованості
MK100210 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
MK204001 Табл.4. Розшифровка до квартальної фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати"
MK017201 Табл.17.2. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK100306 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв
MK305001 Табл.5. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів"
MK017301 Табл.17.3. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK105005 Ф5. Примітки до річної звітності
MK017401 Табл.17.4. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017501 Табл.17.5. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK911008 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
MK017101 Табл.17.1. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017601 Табл.17.6. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017701 Табл.17.7. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK019001 Табл.19. Некомерційні показники діяльності суб'єктів господарювання
MK017801 Табл.17.8. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK918001 Табл.18. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати"
MK507001 Табл.7. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 5 "Примітки до річної фінансової звітності"
MK020001 Табл.20. Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання
MK103001 Табл.3. Розшифровка до квартальної фінансової звітності Форми 1 "Баланс"
MK406001 Табл.6. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 4 "Звіт про власний капітал"
MK110001 Табл.10. Інформація про надходження нематеріальних активів
MK208001 Табл.8. Інформація про надходження основних засобів та інших необоротних активів
MK114001 Табл.14. Інформація про залишки коштів
MK112001 Табл.12. Інформація про надходження об'єктів незавершених капітальних інвестицій
MK113001 Табл.13. Інформація про вибуття об'єктів незавершених капітальних інвестицій
MK208901 Табл.8-ін. Інформація про надходження об'єктів інвестиційної нерухомості
MK109001 Табл.9. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних активів
MK109901 Табл.9-ін. Інформація про вибуття об'єктів інвестиційної нерухомості

« ЗМІНИ У ФОРМАХ »

Міністерство культури\Бюджет (Реалізовано програму користувача. Автоматичний перенос даних з форм Казначейства)
K2KD21 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
K4_1KD21 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K4_2KD21 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K4_3KD21 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
K43KD121 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
K7KDZ21 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KDS21 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K4_4KD21 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
K0105013 Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
K0106013 Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
K7KD1Z21 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KD1S21 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K913 Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
K1511 Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
KRD03003 Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів

Скачать


Возврат к списку