Вийшов пакет оновлення М.Е.Док 10.00.135


ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.135

*» НОВІ ФОРМИ «* 
Державна служба статистики. 
S0100251 Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах) Перелік форм, з яких знята ознака подачі в електронному вигляді в Державну службу статистики: 
S0100211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) 
S0100111 Ф1. Баланс 
S0100151 Ф1. Консолідований баланс Податкова інспекція 
J0900107 Форма № 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
 J0901701 Форма № 1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 
J0901801 Форма № 2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
J0900207 Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Державна казначейська служба 
FDKU4502 Дод.6(внутр) Протокол здачі фінансового звіту 
*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «* 
Державна казначейська служба 
FZVK2D03 Зведена форма №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 
FZVK4103 Зведена форма №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVK4203 Зведена форма №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень FZV4_3D3 Зведена форма №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 
FZVK71S3 Зведена форма №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 
FZVK71Z3 Зведена форма №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 
FZVK7S03 Зведена форма №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 
FZVK7Z03 Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 
FZVN71S3 Зведена форма №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 
FZVN71Z3 Зведена форма №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 
FZVK43D3 Зведена форма №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) 
 Податкова інспекція Зміни в налаштуваннях консолідації: 
J0803403 Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності  
J0834101 Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.1 
J0834201 Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.2 (населення) 
J0185101 Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента 
J0165201 Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента 
J0185201 Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента,
J0165301 Відомості про доходи (прибуток),що звільн. від оподатк. на підставі міжнародних дог. України 
J0800306 Податковий розрахунок рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат 
J0130102 Додаток ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку 
J0110103 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0110303 Додаток ЦП до рядка 03.20 та 03.21 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110602 Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0110702 Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0111602 Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0111102 Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111202 Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0111302 Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0111502 Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0120102 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0120302 Додаток ЦП до рядка 03.20 та 03.21 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0120602 Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0120702 Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0121102 Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0121202 Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0121302 Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121502 Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121602 Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0130202 Додаток ЦП до рядка 02.3 додатка ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку 
J0130302 Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку 
J0131202 Додаток АВ до рядка 18 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130502 Додаток ОВ до рядка 05 Податкової декларації з податку на прибуток банку 
J0130702 Додаток АМ до рядків 07.3 - 07.5 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку 
J0130902 Додаток ТП до рядків 10 та 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку 
J0131302 Додаток ПН до рядка 21 Податкової декларації з податку на прибуток банку 
J0836103 Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин 
J0835102 Дод. 1. Розрахунок рентної плати за видобуту нафту або видобутий газовий конденсат
J0836203 Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин 
J0835202 Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з рентної плати за природний газ та/або нафтовий (попутний) газ 
J0803602 Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0100310 Декларація з податку на прибуток банку 
J0131003 Додаток ЗП до рядка 14 Податкової декларації з податку на прибуток банку 
J0130603 Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку 
J0130403 Додаток СБ до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку 
J0100112 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства 
J0110203 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0111403 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111703 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0101206 Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113103 Додаток СБ до рядка 03.10 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації про результ.спільн.діяльн. на території України без створ.юр.особи
J0114003 Додаток ВП до рядків 16 - 19 та 21 - 24 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0131403 Додаток ВП до рядків 24 - 27 та 29 - 32 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0120012 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)
J0120203 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121403 Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
J0121703 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0140804 Додаток ВП до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0100412 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика 
J0200511 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1) 
J0215204 Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2) 
J0200113 Податкова декларація з ПДВ 
J0200609 Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) 
J0215104 Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5) 
J0299304 Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6) J0217005 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0217103 (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0215704 Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7) 
J0900107 Форма № 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
J0901701 Форма № 1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

Скачать


Возврат к списку