Вийшов пакет оновлення М.Е.Док 10.00.139


ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.139
« У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ » 
1. Згідно рекомендацій Пенсійного фонду України було додано та відкориговані контролі в Таблиці 6 Додатку 4 (E0406F01). 
  « НОВІ ФОРМИ » 
МінКультури 
MK204002 Табл.04. Розшифровка фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати" 
MK215002 Табл.15. Порівняльна таблиця між показниками звіту про фактичне використання бюджетних коштів та фактичними витратами по формі 2 "Звіт про фінансові результати" 
MK216002 Табл.16. Порівняльна таблиця між показниками звіту про фактичне використання інших власних коштів (доходів) та фактичними витратами по формі 2 "Звіт про фінансові результати"  
MK101002 Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості 
MK102002 Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості 
MK103002 Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 "Баланс" Інша звітність AD100307 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв AD104005 Ф4. Звіт про власний капітал AD100151 Ф1. Баланс AD100251 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) 
  « ЗМІНИ У ФОРМАХ » 
МінКультури (бюджет) K122 Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансовго звіту MK884002 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки МінКультури MK111001 Табл.11. Інформація про вибуття нематеріальних активів MK017201 Табл.17.2. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK017301 Табл.17.3. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK017401 Табл.17.4. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK017501 Табл.17.5. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK017101 Табл.17.1. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK017601 Табл.17.6. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK017701 Табл.17.7. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK017801 Табл.17.8. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK918001 Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати" 
MK112001 Табл.12. Інформація про надходження об'єктів незавершених капітальних інвестицій 
MK113001 Табл.13. Інформація про вибуття об'єктів незавершених капітальних інвестицій 
MK208901 Табл.08-ін. Інформація про надходження об'єктів інвестиційної нерухомості 
MK109001 Табл.09. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних активів 
MK109901 Табл.09-ін. Інформація про вибуття об'єктів інвестиційної нерухомості

Возврат к списку