Вийшов пакет оновлення М.Е.Док 10.01.016


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.016

У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

1. Виправлено помилку розшифровки отриманих повідомлень. Помилка виникала у випадку, якщо після відправки документів у налаштуваннях програми було змінено сертифікаційний центр.
2. Змінено вигляд кнопки Властивості на .
3. Виправлено відображення відкритого документу на моніторах з співвідношенням сторін екрану 4:3.
4. Модуль «Довідники» > Картка підприємства
Відкориговано розташування полів з даними відносно їх заголовків у розділі Підприємство.
5. Модуль «Адміністрування» > Сертифікати > Заявки на сертифікат
Виправлено відображення кнопок ОК та Відмінити у вікні, що відкривається при виконанні команди Експорт.
6. Модуль «Первинні документи» > Автоматична обробка
Виправлено відображення вкладки Журнал автоматичної обробки на моніторах з співвідношенням сторін екрану 4:3.
7. Модуль «Звітність» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Виправлено помилкове інформування при перевірці Виду документа у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.
8. Модуль «Довідники» > Контрагенти
У таблиці довідника Контрагенти додано колонку Запит, у якій за допомогою відповідних символів відображається результат операції оновлення даних контрагента.
Символ «» означає, що дані оновлено успішно, «»- запит виконано успішно, але нема даних для оновлення, «» — під час запиту оновлення даних відбулась помилка.
9. Модуль «Зарплата»
Оновлено довідник Індекс споживчих цін — додано індекс інфляції за листопад 2014 р. — 101,9%.

НОВІ ФОРМИ

Податкова інспекція
J1300403 Запит щодо отримання інформації з Реєстру платників ПДВ.
F1300403 Запит щодо отримання інформації з Реєстру платників ПДВ.
J1400403 Довідка з Реєстру платників ПДВ № $N1.
F1400403 Довідка з Реєстру платників ПДВ № $N1.

Міністерство економіки
S2840203 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління.
S2840303 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.
S2840403 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.
S2840503 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.
S2840513 Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб’єкта управління.
S2840603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.
S2840703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.
S2840803 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.
S2840913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб’єкта управління.
S2840923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна.
S2840933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб’єкта управління.
S2840943 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб’єкта управління.
S2840953 Дод.9.5. Інформація про прийняті управлінські рішення щодо списання державного майна суб’єкта управління.
S2840963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб’єкта управління.
S2840973 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб’єкта управління.
S2841003 Дод.10. Інформація щодо здійснення суб’єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі.
S2841103 Дод.11.Інформація щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
S2841203 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб’єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів.
S2830609 1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Державна служба статистики
S2204104 1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури.
S1100911 2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна).
S1803107 31-вод. Звіт про перевезення вантажiв i пасажирiв.
S0701111 1-кб. Звіт про виконання будівельних робіт.
S0300106 7-тнв. Звіт про травматизм на виробництві.
S2702610 10-мех. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах.
S1100110 1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі.

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Міністерство економіки
В групу звітів Міністерство економіки додано нову підгрупу Аналіз, яка містить розділи: Фінансова звітність, Статистична звітність та Моніторинг.
В розділ Фінансова звітність включено звіти, які перенесено з групи звітності Мінпромполітики:
S2830105 Фінансовий план підприємства;
S2830305 Показники виконання фінансового плану.

Розділ Статистична звітність також складається із звітів, перенесених з групи звітності Мінпромполітики:
S2801113 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);
S2820111 002 Ф1. Баланс;
S2820211 003 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
S2821012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна);
S2823706 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
S2823806 Ф4. Звіт про власний капітал;
S2850005 006 Ф5 Примітки до річної звітності.
В подальшому звітність Міністерство економіки — Аналіз буде доповнюватись новими формами.

Державна служба статистики
S1921109 11-мтп (вер). Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів.
S3200306 1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації.
S1402003 1-ОТ. Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору).
S0500509 5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування.
S1911108 11-мтп (паливо). Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт.
S0301111 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).
S3200552 1-АП. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності.

ДСЗУ
С1000101 1-ТМ (трудова міграція) «Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном».
С1000201 2-ТМ (трудова міграція) «Звіт підприємств, організацій та установ про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні».

Форми, до яких додано підказки

Податкова інспекція
J0320301 Розрах.подат.зобов’яз.з еколог.податку за скиди забруд. речовин безпосередньо у водні об’єкти.
F0320301 Розрах.подат.зобов’яз.з еколог.податку за скиди забруд. речовин безпосередньо у водні об’єкти.
J0320401 Розрах.подат.зобов’яз.з еколог.податку за розміщення відходів.
F0320401 Розрах.подат.зобов’яз.з еколог.податку за розміщення відходів.


Возврат к списку