Вийшов пакет оновлення М.Е.Док 10.01.038


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.038

ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ

1. Оновлений довідник КВВ.

НОВІ ФОРМИ

Державна служба статистики
S0500908 9ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг
S1101108 3-лг. Лісогосподарська діяльність (квартальна)

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна казначейська служба
F127 Ф №1 Баланс (бюджетний)
FKD34S08 Додаток 34 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD34Z08 Додаток 34 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD37008 Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
FKD18008 Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
FKD25008 Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FKD13008 Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
FKD26008 Додаток 26 Довідка про депозитні операції
FKD24008 Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FKD30008 Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FKD32008 Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
FKD14008 Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FKD35008 Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров’я
FKD30018 Додаток 30 (варіант №2) Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень
FKD28008 Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FKM28008 Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
F43KD127 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F43KM127 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KD27 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_1KM27 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD27 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2KM27 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD27 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3KM27 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FKD29009 Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKM29009 Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
F7KD1S27 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z27 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1S27 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z27 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDS27 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ27 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS27 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ27 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD33S20 Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD33Z20 Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD33S21 Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKD33Z21 Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM33S20 Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM33Z20 Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM33S21 Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM33Z21 Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
F4_4KD27 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F2KD27 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KM27 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KDV27 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F7KDB27 Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMB27 Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD31S08 Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FVK2M006 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVK41M06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVK42M06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVK43M06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3M6 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK71MS6 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71MZ6 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK7MS06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7MZ06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK2M06 Зведена форма Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVK41M6 Зведена форма Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVK42M6 Зведена форма Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV4_3M7 Зведена форма Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43M6 Зведена форма Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVN71S6 Зведена форма Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVN71Z6 Зведена форма Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVN7S06 Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVN7Z06 Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZKSDP14 (для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDP14 (для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSDSA7 (для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDSA7 (для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSPZ14 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZAG14 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FKD31Z08 Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FKD19008 Додаток 19 Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання
FVK2D006 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVK41D06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVK42D06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVK43D06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3D6 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK71DS6 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71DZ6 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK7DS06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7DZ06 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK2D06 Зведена форма Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVK4106 Зведена форма Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVK4206 Зведена форма Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV4_3D6 Зведена форма Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43D6 Зведена форма Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVK71S6 Зведена форма Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK71Z6 Зведена форма Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK7S06 Зведена форма Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK7Z06 Зведена форма Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

НААН
U42VAL27 (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Державна служба статистики
S0301112 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S0303002 1-РС. Звіт про витрати на утримання робочої сили

Скачать обновление


Возврат к списку