Вийшов пакет оновлення М.Е.Док 10.01.115

 7 Апреля 2016

У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

1. Модуль «Первинні документи»
1.1. Реєстр первинних документів
1.1.1. Виправлена помилкова конвертація вхідних ПН/РК 7-ї форми у 8-му форму при імпорті.
1.1.2. Виправлене автоматичне переміщення документа, виписаного на неплатника, у стан обробки «Архівний».
1.1.3. Виправлена робота верхнього фільтра за полем «Документ - Дата».
1.1.4. Виправлена робота лівого фільтра при фільтруванні за параметрами блоку «Контрагент».
1.1.5. Виправлена робота лівого фільтра при фільтруванні за значенням «Зареєстровано в ЄРПН» параметру «Статус».
1.1.6. Виправлене оновлення відображення Реєстраційного ліміту ДФС після отримання «Витягу з системи електронного адміністрування».
1.2. Виправлена доступність модулів «Звірка з ЄРПН» та «Звірка з реєстраційним лімітом ДФС» для ліцензії «Звітність».

2. Модуль «Зарплата»
2.1. Звіти
2.1.1. Реалізоване автоматичне заповнення нової форми звіту S0301113 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).
2.1.2. Для форм Видатковий касовий ордер та Видатковий касовий ордер (загальний) додано підставу «Виконавчий лист».
2.1.3. Реалізоване автоматичне заповнення поля «П.І.Б» у формі J0500105 Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) у разі відображення сум виплат за виконавчим листом (аліменти) для ознаки доходу 140.
2.2. Адміністрування > Налаштування
З метою запобігання помилкового видалення графіку, задіяного в розрахунках:
додана заборона на видалення графіку, який приймав участь у розрахунках поточного періоду. При спробі видалення такого графіку відобразиться список співробітників, до кадрових даних яких даний графік доданий. Після видалення графіка у цих співробітників стане доступним видалення графіку.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Оновлений Довідник по екології (при Дод.1) - Викиди стаціонарними джерелами забруднення.
2. Оновлений Довідник УКТ ЗЕД. Внесені нові значення:
 • 2207 20 00 10 - біоетанол;
 • 2207 20 00 90 - інші.

НОВІ ФОРМИ

Мінкультури
 • K129 Ф №1 Баланс (бюджетний)
 • KKD34S10 Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • KKD34Z10 Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • KKD37010 Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
 • KKD18010 Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
 • KKD25010 Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
 • KKD13010 Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
 • KKD26010 Додаток 26 Довідка про депозитні операції
 • KKD24010 Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • KKD30010 Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • KKD32010 Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
 • KKD14010 Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
 • K7KD1S29 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • K7KD1Z29 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • KKD33S24 Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • KKD33Z24 Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • K7KDS29 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • K7KDZ29 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • K43KD129 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • K4_1KD29 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • K4_2KD29 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • K4_3KD29 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • K4_4KD29 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • K2KD29 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • KKD28010 Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
 • KKD29011 Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • KKD35010 Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
 • KKD31S10 Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
 • KKD31Z10 Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
 • Міністерство соціальної політики
 • P129 Ф №1 Баланс (бюджетний)
 • P2KD29 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • P4_1KD29 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • P4_2KD29 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • P4_3KD29 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • P43KD129 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • P4_4KD29 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • P7KDS29 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • P7KDZ29 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • P7KD1Z29 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • P7KD1S29 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • PKD13010 Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
 • PKD14010 Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
 • PKD18010 Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
 • PKD24010 Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • PKD25010 Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
 • PKD26010 Додаток 26 Довідка про депозитні операції
 • PKD28010 Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
 • PKD29011 Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • PKD30010 Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • PKD31S10 Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
 • PKD31Z10 Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
 • PKD32010 Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
 • PKD33S24 Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • PKD33Z24 Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • PKD34S10 Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • PKD34Z10 Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • МОЗ України
 • F2KDMN29 Ф №2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F41DEP29 Ф №4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • F41VAL29 Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • F42VAL29 Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • F4_3IM29 Ф №4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • F7KDZM29 Ф №7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FDMIN191 Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • НААН
 • FZNDR016 Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
 • N2000211 Додаток Б форма 4 - наука
 • U2UKD29 (УААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • U42UKD29 (УААН) Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • U42VAL29 (УААН) Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • U43UKD29 (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • U44UKD29 (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • U7UKDZ29 (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • U7UKDS29 (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Міністерство економіки
 • S2801115 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
Міністерство оборони
 • MOU31113 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
Укроборонпром
 • UOP31113 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Податкова інспекція
Назва приведена у відповідність до Наказу МФУ №8 від 18.01.2016р.:
 • J0147202 Інформація про пов'язаність осіб
З алгоритму розрахунку рядка I розділу А виключена Зворотна тара (рядок Х):
 • J1201008 Податкова накладна
 • F1201008 Податкова накладна
Міністерство оборони
 • MOU10111 Ф1. Баланс
 • MOU20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Мінпаливенерго
 • PE100111 Ф1. Баланс
 • PE100211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
 • PE000107 Фінансовий план підприємства
Укроборонпром
 • UOP10111 Ф1. Баланс
 • UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Скачать обновление

Возврат к списку