Вийшов пакет оновлення М.Е.Док 10.01.127

 22 Июня 2016

У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

1. Модуль «Первинні документи»
1.1. Реєстр первинних документів
1.1.1. Реалізоване видалення відхиленого контрагентом документа:
 • J1201008 Податкова накладна
 • F1201008 Податкова накладна
 • J1201208 Додаток №2
 • F1201208 Додаток №2
1.1.2. Доопрацьована автоматична відправка Квитанції №2 через СДО.
1.1.3. Доопрацьоване фільтрування за колонками реєстру при використанні символу «'».
1.1.4. Виправлене відображення номеру договору для РК в таблиці модуля.
1.1.5. Доопрацьоване автоматичне оновлення таблиці модуля після видалення ПН/РК.
1.1.6. Доопрацьований механізм імпорту в форматі DBF.
1.1.7. У таблицю модуля та в конфігуратор таблиці додано поле «Документ - Код філії продавця».
1.1.8. Відкоригований процес імпорту ПН старого бланку (J1201007).
1.1.9. Виправлений друк та друк в PDF первинних документів.

1.2. Автоматична обробка документів
1.2.1. Реалізований багатопоточний забір повідомлень з СДО.
1.2.2. Доопрацьоване підписання та відправка запитів в розділі «Автоматична звірка з ЄРПН».

2. Модуль «Звітність»
2.1. Реєстр звітів
2.1.1. Реалізоване повідомлення про закінчення строку дії бланків при копіюванні звітів, бланки яких відмінені або закінчився строк їх дії.
2.1.2. Виправлений друк квитанцій:
 • S1499101 Квитанція №1
 • S1499201 Квитанція №2
2.1.3. Реалізоване відображення повідомлення про неможливість імпорту при спробі імпортувати документ із невірною структурою.
2.1.4. Доопрацьований імпорт коду зобов’язань в РК з вкладки «Відсутні у реєстрі» РПН.
2.1.5. Виправлена відправка звіту в ДФС:
 • J0602005 Податкова декларація з плати за землю
2.2. Єдиний внесок
Виправлена помилка подвійного вибору адресата при відправці Додатку 4 та Додатку 7.

3. Модуль «Облік акцизного податку» > Реєстр акцизних документів
Доданий код філії відправника в назву файлу АН/РК.

4. Модуль «Довідки державних органів» > Інформаційна довідка
4.1. Виправлене сортування таблиці модуля за колонками.
4.2. Доопрацьоване фільтрування таблиці модуля за колонками при введенні в фільтр коротких значень.
4.3. Виправлене підписання запиту, якщо налаштована реєстрація ПН від імені іншої організації:
 • J1300103 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
5. Модуль «Зарплата»
5.1. Розрахункова відомість
5.1.1. В налаштування за замовчуванням фільтру «Працівник НЕ у декретній відпустці» додано умови «Неоплачувана післяпологова відпустка до 3 років» та «Неоплачувана післяпологова відпустка від 3 до 6».
5.1.2. Доопрацьовано «Роз’яснення розрахунку» для Лікарняного по вагітності у разі його продовження.
5.2. Адміністрування
5.2.1. Експорт
Реалізовані додаткові поля для експорту в dbf-формат: «Прізвище», «Ім’я», «По-батькові».
5.2.1. Налаштування > Види оплат
5.2.1.1. Відрегульовано застосування налаштування «Розрахунок від фактичної суми, якщо розмір основної оплати менший за прожитковий» для виду оплат Індексація.
5.2.1.2. Реалізована можливість включення поточного періоду до розрахунку коефіцієнту підвищення заробітної плати (застосовується для виду оплат Відпустка). Опція активується при встановлені відмітки «Враховувати поточний період для розрахунку коефіцієнту» розділу Налаштування - Види оплат - Відпустка - Додаткові показники.
5.2.2. Налаштування > Довідники
5.2.2.1. Оновлено довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за травень 2016р. - 100,1%.
5.2.2.2. В довідник «Свята» додані нові значення: 28.06.2016 - День Конституції України; 24.08.2016 - День незалежності; 14.10.2016 - День захисника.
5.2.2.3. Додано новий класифікатор рангів державних службовців згідно Постанови КМУ від 06.04.2016 №292.
5.2.2.4. Відповідно до статті 52 Закону від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу» додано новий класифікатор відсотків для розрахунку виду оплат «Надбавка за вислугу років».
5.3. Кадрові дані
Доданий контроль на обов’язкові поля у кадрових даних співробітника.

6. Модуль «Довідники» > Картка підприємства
6.1. На вкладці Підприємство додана ознака «Відправляти звіти від імені головного підприємства».
Ознака проставляється, якщо філія подає звітність від імені головного підприємства. У звітах буде відображатись назва головного підприємства, а не філії.
6.2. На вкладці Засновники для адреси збільшена довжина полів: «E-mail» до 100 символів; «Кв./Офіс» до 26 символів.
6.3. Виправлена робота функції «Друк бланка зразка підписів».

7. Модуль «Адміністрування»
7.1. Параметри системи
На вкладці Експорт в PDF доданий параметр «Додавати ІПН продавця в ім’я файлу для первинних документів». Використовується для додавання в ім'я файлу ІПН продавця при експорті ПН/РК в PDF.
7.2. Сертифікати
Виправлено заповнення поля «1.5 Назва організації (або прізвище та ініціали ФОП)» в заявках на ключі для фізичної особи.
7.3. Журнал вхідної-вихідної кореспонденції
Виправлена помилка при відкритті документа з журналу кореспонденції.

8. Режим «Корпорація»
Виправлений запит печатки при отриманні пошти філією, яка реєструє ПН від імені головної організації.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Оновлений Довідник ДФС на 09.06.2016 року.

НОВІ ФОРМИ

Державна казначейська служба
 • FDODNV01 Довідка про операції в національній валюті
 • FZNR0002 Заявка на видачу готівки
Пенсійний фонд
 • P0100282 Заява про взяття на облік платника єдиного внеску
 • P0100292 Заява про зняття з обліку платника єдиного внеску
Інша звітність
Без подачі в електронному вигляді:
 • S1400403 Розрахунок видатків, пов’язаних із виплатою компенсацій та допомоги і наданням пільг, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (форма №3)

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Первинні документи
Змінено заповнення полів із сумами прописом. Для коректного заповнення сум прописом в полях «За цією відомістю виплачено гривень», «І депоновано гривень» необхідно внести суми цифрами та натиснути F5 та/або F6 (оновити поля, перерахувати документ):
 • PD030302 Відомість про виплату грошей
Податкова інспекція
В розділі Ґ в рядку Ґ2 (Податкові зобов'язання у розрізі КОАТУУ) підключений довідник «Коди території (КОАТУУ)»:
 • J0209502 Декларація акцизного податку
 • F0209502 Декларація акцизного податку
Реалізоване перенесення даних «Залишок на початок звітного місяця» із попереднього періоду за програмою користувача, із врахуванням коду продукції.

Увага! Якщо програма користувача буде виконуватись після внесення даних у форму звіту, для коректного заповнення не забудьте перерахувати документ (F5, F6)!
 • J0206408 Ф1-РС Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту
 • F0206408 Ф1-РС Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту
 • J0206508 Ф2-РС Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв
 • F0206508 Ф2-РС Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв
 • J0208305 Ф3-РС Звітність про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів
 • F0208305 Ф3-РС Звітність про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів
 • J0208205 Ф1-ОА Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі
 • F0208205 Ф1-ОА Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі
 • J0208404 Ф1-ОТ Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі
 • F0208404 Ф1-ОТ Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі
 • J0210101 Ф1-РА Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі
 • F0210101 Ф1-РА Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі
 • J0210201 Ф1-РТ Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі
 • F0210201 Ф1-РТ Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі
Алгоритм розрахунку приведений у відповідність до алгоритмів ДФС:
 • «контроль (авторозрахунок) не проводиться (гр.12 Табл.I, гр.11 Табл.II) у разі, якщо у рядку 1 загальної частини декларації заповнено реквізит: «починаючи з ___” (число/ місяць) та/або «з урахуванням уточнень з» (число/ місяць) та/або «за___місяць». Якщо заповнено реквізит «за___місяць», то показники розділу І можуть бути заповнені за відповідний місяць».
 • J0602005 Податкова декларація з плати за землю
 • F0602005 Податкова декларація з плати за землю
Форми, до яких додано підказки
Податкова інспекція
 • J0200117 Податкова декларація з ПДВ
 • F0200117 Податкова декларація з ПДВ
 • J0217009 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
 • F0217009 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
 • J0297009 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
 • J0294708 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
Скачать обновление

Возврат к списку