Вийшов пакет оновлення М.Е.Док 10.01.157

 11 Января 2017

ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ

1. Оновлений довідник Органи ПФУ згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 988.
У зв’язку із реорганізацією органів ПФУ, перевірте заповнення назви та коду органу ПФУ в картці підприємства!
2. Оновлений бюджетний довідник КПКВ.

НОВІ ФОРМИ

НААН Нові річні звіти

 • U41VAL31 Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • U42VAL31 Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • U7UKDZ31 (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • U7UKDS31 (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • U2UKD31 (УААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • U43UKD31 (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • U41UKD31 (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • U42UKD31 (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • U44UKD31 (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • US702113 Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств
 • FZNDR017 Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
 • N2000212 Додаток Б форма 4 - наука

Міністерство соціальної політики

Нові річні звіти
 • P131 Ф №1 Баланс (бюджетний)
 • P0105019 Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
 • P919 Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
 • P0106019 Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
 • P7KDZ31 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • P7KDS31 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • P7KD1Z32 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • P2KD31 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • P1517 Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
 • P4_3KD31 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • P4_1KD31 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • P4_2KD31 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • P43KD131 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • P4_4KD31 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • P4_4KD28 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • PRD03009 Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
 • PRD26011 Додаток 26 Довідка про депозитні операції
 • PRD14011 Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
 • PRD32011 Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
 • PRD13011 Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
 • PRD34Z11 Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • PRD34S11 Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • PRD28011 Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
 • PRD27011 Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
 • PRD29012 Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • PRD33Z25 Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • PRD33S25 Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • PRD25011 Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
 • PRD35011 Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
 • PRD22011 Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
 • PRD37011 Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
 • PRD21011 Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України
 • PRD20011 Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
 • PRD24011 Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • PRD30011 Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • PRD31Z11 Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
 • PRD31S11 Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
 • PRD18011 Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
 • PRD23011 Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

МінКультури

Нові річні звіти
 • K131 Ф №1 Баланс (бюджетний)
 • K0105019 Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
 • K919 Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
 • K0106019 Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
 • K7KDZ31 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • K7KDS31 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • K7KD1Z32 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • K7KD1S32 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • K2KD31 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • K1517 Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
 • K4_3KD31 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • K4_1KD31 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • K4_2KD31 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • K43KD131 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • K4_4KD31 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • KRD03009 Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
 • KRD26011 Додаток 26 Довідка про депозитні операції
 • KRD14011 Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
 • KRD32011 Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
 • KRD13011 Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
 • KRD34Z11 Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • KRD34S11 Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • KRD28011 Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
 • KRD27011 Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
 • KRD29012 Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • KRD33Z25 Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • KRD33S25 Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • KRD25011 Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
 • KRD35011 Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
 • KRD22011 Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
 • KRD37011 Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
 • KRD21011 Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України
 • KRD20011 Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
 • KRD24011 Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • KRD30011 Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • KRD31Z11 Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
 • KRD31S11 Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
 • KRD18011 Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
 • KRD23011 Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

Державна служба статистики

 • S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Єдиний соціальний внесок

Відредаговані контролі на подвійні П.І.Б. у таблицях:
 • Додаток 5 (таблиці F3050111, F3050211, F3050411, F3051311, F3051411)
 • Додаток 7 (таблиці F3070111, J3070111).

Державна фіскальна служба

Оновлені дати подання звітів:
 • J0301206 Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
 • F0301206 Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
 • J0302104 Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 • J0312104 Додаток до податкової декларації з податку на нерухоме майно
 • J0602005 Податкова декларація з плати за землю
 • F0602005 Податкова декларація з плати за землю
 • J0303601 Податкова декларація з транспортного податку
 • J0303306 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва

Державна казначейська служба

 • FRD21011 Додаток 21. Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів

Державного казначейства України

Державна служба статистики
 • S0301113 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

МінКультури

 • MK881001 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
 • MK882001 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
 • MK884001 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
 • MK885001 Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)
 • MK888002 Дод.6. Інформація про невикористані асигнування загального та спеціального фонду, повернуті до державного бюджету
Завантажити оновлення

Возврат к списку