Спілка автоматізаторів бізнесу


Громадська організація "Спілка автоматізаторів бізнесу" (скорочено САБ), основними статутними напрямками діяльності якої є:

 • сприяння створенню нових ефективних інформаційних систем автоматизації підприємств, установ та організацій, забезпечення якісного супроводу та впровадження таких систем через мережу ефективних професійних компаній;
 • створення мережі ефективних професійних компаній для автоматизації бізнесу підприємств України, забезпечення контролю якості впроваджень і супроводу систем автоматизації бізнесу;
 • проведення різноманітних конференцій, семінарів, конгресів та інших заходів методологічного і навчального характеру, з метою підвищення компетенцій як спеціалістів професійних компаній-автоматизаторів, так й компаній-користувачів систем автоматизації бізнесу;
 • популяризація використання ліцензійного програмного забезпечення (ПЗ), просвітницька робота щодо ризиків використання неліцензійного ПЗ, сприяння роботі правоохоронних органів;
 • створення та супровід мережі навчальних центрів для підготовки спеціалістів як професійних компаній-автоматизаторів, так й компаній-користувачів систем автоматизації бізнесу. Створення системи підтвердження кваліфікації спеціалістів (екзаменаційні технології), видача підтверджуючих свідоцтв, сертифікатів і грамот;
 • співпраця з навчальними закладами всіх рівнів акредитації з організації:
  • навчання студентів, школярів, слухачів тощо;
  • роботи із сучасними інформаційними системами автоматизації бізнесу;
  • сприяння в підготовці спеціалізованих високопрофесійних кадрів, які необхідні економіці України;
  • підготовка та впровадження професійних стандартів для ІТ-галузі.
 • сприяння технологічному розвитку всіх галузей економіки України, розробки, впровадження та супроводу галузевих рішень автоматизації бізнесу;
 • взаємодія з українськими та іноземними громадськими організаціями, а також з міжнародними неурядовими організаціями;
 • інші задачі, що спрямовані на реалізацію мети САБ.

САБ створено для підсилення та об'єднання українських партнерів-франчайзі, розширеного маркетингового позиціонування та просування партнерської мережі, її послуг і програмних продуктів для автоматизації бізнесу.