Спілка автоматізаторів бізнесу


Громадська організація "Спілка автоматізаторів бізнесу" (скорочено САБ), основними статутними напрямками діяльності якої є:

  • сприяння створенню нових ефективних інформаційних систем автоматизації підприємств, установ та організацій, забезпечення якісного супроводу та впровадження таких систем через мережу ефективних професійних компаній;
  • створення мережі ефективних професійних компаній для автоматизації бізнесу підприємств України, забезпечення контролю якості впроваджень і супроводу систем автоматизації бізнесу;
  • проведення різноманітних конференцій, семінарів, конгресів та інших заходів методологічного і навчального характеру, з метою підвищення компетенцій як спеціалістів професійних компаній-автоматизаторів, так й компаній-користувачів систем автоматизації бізнесу;
  • популяризація використання ліцензійного програмного забезпечення (ПЗ), просвітницька робота щодо ризиків використання неліцензійного ПЗ, сприяння роботі правоохоронних органів;
  • створення та супровід мережі навчальних центрів для підготовки спеціалістів як професійних компаній-автоматизаторів, так й компаній-користувачів систем автоматизації бізнесу. Створення системи підтвердження кваліфікації спеціалістів (екзаменаційні технології), видача підтверджуючих свідоцтв, сертифікатів і грамот;
  • співпраця з навчальними закладами всіх рівнів акредитації з організації:
    • навчання студентів, школярів, слухачів тощо;
    • роботи із сучасними інформаційними системами автоматизації бізнесу;
    • сприяння в підготовці спеціалізованих високопрофесійних кадрів, які необхідні економіці України;
    • підготовка та впровадження професійних стандартів для ІТ-галузі.
  • сприяння технологічному розвитку всіх галузей економіки України, розробки, впровадження та супроводу галузевих рішень автоматизації бізнесу;
  • взаємодія з українськими та іноземними громадськими організаціями, а також з міжнародними неурядовими організаціями;
  • інші задачі, що спрямовані на реалізацію мети САБ.

САБ створено для підсилення та об'єднання українських партнерів-франчайзі, розширеного маркетингового позиціонування та просування партнерської мережі, її послуг і програмних продуктів для автоматизації бізнесу.