Как происходит отправка Приложений 2?


Відправка Додатків 2 контрагентам виконується через сервер ДФС.

Відправка включена за замовчуванням в параметрах системи Адміністрування > Параметри системі > Документообіг, параметр Відправка Дод.2 тільки через сервер ДФС.

Відправка Додатків 2 контрагентам виконується через сервер ДФС.

Якщо поле відмічено, то відправка виконується виключно через сервер ДФС.

  Якщо поле не відмічено, тоді: 

  • спочатку виконується відправка через сервер ДФС. В протоколі відправки контрагенту поле Спосіб відправки буде мати значення «Документ відправлено через сервер ДФС»;
  • якщо з’єднання з сервером ДФС не доступне, тоді:
  • спочатку виконується спроба відправки за прямим з’єднанням з СДО. В протоколі відправки контрагенту поле Спосіб відправки буде мати значення «Документ відправлено з використовуванням гарантованої доставки»;
  • якщо пряме з’єднання з СДО недоступне, то виконується відправка електронною поштою. В протоколі відправки контрагенту поле Спосіб відправки буде мати значення «Документ відправлено без використання гарантованої доставки».Якщо поле відмічено, то відправка виконується виключно через сервер ДФС.