Як здійснюється обмін первинними документами?


В програмі M.E.Doc передбачено можливість роботи з первинними документами такими як договори, рахунки, акти, видаткові накладні тощо.

Для обміну первинними документами необхідно виконати на наступні дії:
Крок 1. Створення та відправка документа контрагентові.
Перейдіть до розділу Первинні документиРеєстр первинних документів та оберіть меню Файл - Створити - Первинний документ.

Файл - Створити - Первинний документ

У відкритому вікні оберіть потрібний документ та натисніть Створити

Створити

Заповніть документ. ПОРАДА!!! Коректне заповнення усіх довідників пришвидшить роботу з первинними документами.

Коректне заповнення усіх довідників пришвидшить роботу з первинними документами

Заповнений документ підпишіть та відправте контрагенту. Для цього у вкладці Наступні дії натисніть Підписати документ, а після Відправити документ.

Заповнений документ підпишіть та відправте контрагенту

Зверніть увагу! У програмі є зручна функціястворення одних первинних документів на основі інших. Для цього, необхідно обрати первинний документ та через меню Файл Створити на основі обрати, які саме документи необхідно створити. Створені документи відкриються в окремих вкладках та заповняться даними з обраного первинного документу.

Створити на основі

Крок 2. Отримання та погодження первинних документів контрагентом.

Контрагент отримає первинний документ як звичайну кореспонденцію, натиснувши кнопку Отримати повідомлення Отримати повідомлення.

Отриманий документ буде збережено у Реєстрі первинних документів.

Отримання повідомлення

Перейдіть у розділ Первинні документиРеєстр первинних документів та відкрийте отриманий документ, перевірте його та через вкладку Наступні дії погодьте документ.

Отриманий документ

Можливі дії з документом:

Затвердити документконтрагенту буде відправлено повідомлення про погодження документа.

Затверджений документ

Відмовити у прийоміконтрагенту буде відправлено повідомлення про відмову, в якому можна вказати причину відмови документа.

Відмова від документу

Відредагувати документотримувач власноруч вносить в документ бажані зміни і направляє документ на погодження відправнику.

Крок 3. Отримання відповіді від контрагента.

Натисніть на панелі інструментів Отримати повідомлення для отримання відповіді від вашого контрагента.

До відправленого первинного документу прикріпляються повідомлення про отримання документа контрагентом та повідомлення про результат обробки документа.

Отримання відповіді від контрагента

Увага! Якщо документ було відхиленовиправте помилки та відправте знову контрагентові на погодження.

Відеоінструкція