Де знаходяться настройки електронної пошти?


Щоб налаштувати електронну пошту в системі електронного документообігу «M.E.Doc» необхідно зайти у

«Головне меню» - «Адміністрування» - «Параметри системи» - «Налаштування пошти»