«M.E.Doc» - Модуль Корпорація


Модуль «Корпорація» - це система електронного документообігу, розроблена спеціально для великих підприємств і установ з розгалуженою структурою підзвітних організацій.

У модулі «Корпорація» враховані всі особливості обміну документами всередині великих підприємств і найактуальніші вимоги законодавства України.

Модуль «Корпорація» є безперечним, визнаним професіоналами, еталоном програмного комплексу, який вирішує весь спектр завдань створення, збору, консолідації, аналізу та обміну електронними документами між:
 • головним підприємством та підзвітними структурами,
 • головним підприємством / підзвітними організаціями та державними органами.
Які можливості отримує підприємство при впровадженні «Корпорація»?  
 • автоматичний прийом документів (в тому числі, всієї необхідної звітності) в електронному вигляді, підписаних ЕЦП, за допомогою Інтернет;
 • збереження створених і прийнятих електронних документів в єдиному електронному архіві;
 • підписання всіх вихідних документів ЕЦП, розшифровка і перевірка будь-якого створеного і прийнятого файлу в усіх можливих розрізах (на цілісність, відповідність затвердженому формату, заповнення основних реквізитів і т.п.);
 • формування в автоматичному режимі квитанцій: про доставку електронного документа (ваше повідомлення доставлено / яке не вдалося) про результати обробки електронного документа;
 • зручна і швидка консолідація звітів отриманих від підзвітних організацій.
При обміні всі документи в системі завіряються електронним цифровим підписом, яка надає їм повну юридичну силу і забезпечує їх цілісність і надійний захист даних документа.

Переваги впровадження модуля «Корпорація» на Вашому підприємстві:
 • максимальне спрощення взаємодії головного підприємства з підзвітними установами;
 • удосконалення якості обробки наданих електронних документів і звітів;
 • прискорення обробки і аналізу електронних документів: прозорість руху документів, швидкий пошук документів в єдиній електронному архіві;
 • скорочення витрат робочих ресурсів і часу на доставку й обробку документів;
 • відмова від прийому і зберігання паперових документів, отже, відмова від додаткових паперових архівів;
 • гарантована своєчасність подачі документів;
 • підвищення рівня контролю над процесом збору, прийому і аналізу електронних документів;
 • посилення виконавської дисципліни завдяки глобальній автоматизації процесу подачі, розгляду та обробки документів;
 • прийом оперативних, ефективних управлінських рішень.
Захист інформації в модулі «Корпорація»

Система повністю відповідає вимогам чинного законодавства України в сфері криптографічного захисту інформації.

У систему інтегровані надійні засоби електронного цифрового підпису, що забезпечують ведення електронного документообігу в рамках ЗУ «Про електронний цифровий підпис» та ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг». Для шифрування інформації з метою забезпечення її конфіденційності використовується алгоритм, визначений ГОСТ 28147: 2009. Для формування та перевірки електронного цифрового підпису, що забезпечує цілісність і підтвердження авторства електронних документів, застосовуються алгоритми, визначені ГОСТ 4145-2002 і ГОСТ 34.311-95.

Генерація, розподіл і зберігання ключових даних в системі виконується згідно методик, погоджених з Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Засоби криптографічного захисту інформації, інтегровані в систему, мають позитивний експертний висновок Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації. Система може використовувати посилені сертифікати відкритих ключів, видані будь-яким центром сертифікації ключів, акредитований центральним засвідчувальним органом згідно з чинним законодавством України.

Досвід впровадження системи «M.E.DOC» Корпорація

За допомогою нашої системи побудовані прийом, обробку та обмін електронними документами від суб'єктів господарювання в багатьох державних установах, серед яких:
 • Державна податкова служба України;
 • Пенсійний фонд України;
 • Державна служба статистики України;
 • ФСС з тимчасової втрати працездатності.
На базі системи «M.E.DOC» Корпорація автоматизований збір, аналіз і консолідацію електронних документів в рамках звітності головної організації в Міністерстві соціальної політики України:

Фонд державного майна України:
 • Міністерстві інфраструктури України;
 • Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном;
 • Міністерстві палива та енергетики України;
 • Державної судової адміністрації України;
 • Державне агентство рибного господарства.
Нашою системою в своїй діяльності до відома та обміну документами користується більшість банківських і фінансових установ України, які мають розгалужену мережу структурних підрозділів, серед яких ВАТ «Державний ощадний банк України», ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» і т.д.

Досвід впровадження модуль «Корпорація»
 
За допомогою нашої системи побудовані прийом, обробка і обмін електронними документами між суб'єктами господарювання в багатьох державних установах.

Інструкция по модулю «Корпорація»