Модуль
«Фінансова звітність за МСФЗ в форматі іXBRL»

Модуль для максимально спрощення процесу формування та подання фінансової звітності за МСФЗ у форматі іХBRL та подання до Центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР

Нацбанк опублікував новий електронний формат Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року.

M.E.Doc вже оновив, починаючи з версії 11.02.036, форми модуля “Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)” відповідно до нової української таксономії

Можливості модуля
«Фінансова звітність за МСФЗ»

 • Швидке заповнення і перевірка форм
 • можливість заповнення великих таблиць звіту через майстер заповнення форм;
 • автоматичний процес обміну інформацією між аудитором та підприємством для підтвердження даних, зазначених у фінансовій звітності;
 • створення звіту аудитора;
 • підписання пакету фінансової звітності разом із звітом аудитора;
 • експорт документів у PDF-формат, що надає можливість оприлюднення річної фінансової звітності на власній веб-сторінці відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • швидка перевірка одночасно усього пакету звітності.

Переваги

Для підприємства

 • Автозаповнення звітів даними з попередніх періодів 
 • Зручне заповнення масштабних таблиць з великою кількістю граф 
 • Швидке підписання 
 • Легка конвертація у iXBRL-формат для подачі контролюючим органам або розміщення на сайті 
 • Автоматична перевірка звітів — вбудовані контролі (валідація) 
 • Миттєве відправлення на перевірку аудитору безпосередньо з програми (за потреби) 
 • Можливість для КУА ведення звітності для ПІФів 
 • Консолідація даних підзвітних установ в єдину звітність

Для аудитора та актуарія

 • Легка перевірка, підписання та відправка отриманої звітності 
 • Створення актуарного звіту 
 • Конвертація та підписання у iXBRL-форматі 
 • Створення звіту аудитора на основі отриманих даних

Чим можемо допомогти?